เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00061208
หมายเลขทรัพยากรi00145583
บาร์โค้ด1000132366
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 300-399
วันที่นำเข้า5 พ.ย. 2562
จำนวนครั้งที่ยืม0