เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00061241
หมายเลขทรัพยากรi00145668
บาร์โค้ด1000132343
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 3 ห้องกฎหมาย
วันที่นำเข้า13 พ.ย. 2562
จำนวนครั้งที่ยืม0