เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00061200
หมายเลขทรัพยากรi00145717
บาร์โค้ด1000131765
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 600-699
วันที่นำเข้า9 ธ.ค. 2562
จำนวนครั้งที่ยืม0