เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058914
หมายเลขทรัพยากรi00144275
บาร์โค้ด1000131506
ฉบับ3
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 300-399
วันที่นำเข้า25 ก.พ. 2562
จำนวนครั้งที่ยืม1