เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00059266
หมายเลขทรัพยากรi00144110
บาร์โค้ด1000131319
ฉบับ3
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 000-099
วันที่นำเข้า4 ก.พ. 2562
จำนวนครั้งที่ยืม0