เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00060363
หมายเลขทรัพยากรi00144334
บาร์โค้ด1000131247
ฉบับ3
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 600-699
วันที่นำเข้า7 มี.ค. 2562
จำนวนครั้งที่ยืม0