เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058914
หมายเลขทรัพยากรi00144274
บาร์โค้ด1000131228
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 300-399
วันที่นำเข้า25 ก.พ. 2562
จำนวนครั้งที่ยืม0