เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00060816
หมายเลขทรัพยากรi00144421
บาร์โค้ด1000131071
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 300-399
วันที่นำเข้า20 มี.ค. 2562
จำนวนครั้งที่ยืม0