เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00060197
หมายเลขทรัพยากรi00143000
บาร์โค้ด1000130823
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 600-699
วันที่นำเข้า10 ต.ค. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม0