เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00060363
หมายเลขทรัพยากรi00143258
บาร์โค้ด1000130787
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 600-699
วันที่นำเข้า29 ต.ค. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม0