เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00060208
หมายเลขทรัพยากรi00143879
บาร์โค้ด1000130730
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 3 หนังสือต่างประเทศ
วันที่นำเข้า9 ม.ค. 2562
จำนวนครั้งที่ยืม0