เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00060742
หมายเลขทรัพยากรi00144228
บาร์โค้ด1000130685
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 100-199
วันที่นำเข้า18 ก.พ. 2562
จำนวนครั้งที่ยืม5