เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00060740
หมายเลขทรัพยากรi00144194
บาร์โค้ด1000130650
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 100-199
วันที่นำเข้า12 ก.พ. 2562
จำนวนครั้งที่ยืม6