เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00060150
หมายเลขทรัพยากรi00143882
บาร์โค้ด1000130649
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 100-199
วันที่นำเข้า9 ม.ค. 2562
จำนวนครั้งที่ยืม0