เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00060366
หมายเลขทรัพยากรi00143264
บาร์โค้ด1000130637
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 400-499
วันที่นำเข้า29 ต.ค. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม0