เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058427
หมายเลขทรัพยากรi00143230
บาร์โค้ด1000130561
ฉบับ4
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 100-199
วันที่นำเข้า25 ต.ค. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม0