เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00060441
หมายเลขทรัพยากรi00143424
บาร์โค้ด1000130500
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 900-999
วันที่นำเข้า12 พ.ย. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม1