เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00059179
หมายเลขทรัพยากรi00143516
บาร์โค้ด1000130454
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 400-499
วันที่นำเข้า21 พ.ย. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม0