เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00060347
หมายเลขทรัพยากรi00143229
บาร์โค้ด1000130414
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 900-999
วันที่นำเข้า25 ต.ค. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม0