เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00060094
หมายเลขทรัพยากรi00143320
บาร์โค้ด1000130406
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 400-499
วันที่นำเข้า2 พ.ย. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม5