เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058903
หมายเลขทรัพยากรi00142967
บาร์โค้ด1000130369
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 400-499
วันที่นำเข้า8 ต.ค. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม3