เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00059957
หมายเลขทรัพยากรi00142474
บาร์โค้ด1000130347
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 400-499
วันที่นำเข้า8 ส.ค. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม4