เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00060094
หมายเลขทรัพยากรi00142842
บาร์โค้ด1000130327
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 400-499
วันที่นำเข้า26 ก.ย. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม0