เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00060106
หมายเลขทรัพยากรi00142862
บาร์โค้ด1000130259
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 600-699
วันที่นำเข้า28 ก.ย. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม1