เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00060150
หมายเลขทรัพยากรi00142928
บาร์โค้ด1000130205
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 100-199
วันที่นำเข้า3 ต.ค. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม3