เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00060016
หมายเลขทรัพยากรi00142619
บาร์โค้ด1000130204
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 300-399
วันที่นำเข้า27 ส.ค. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม1