เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00059855
หมายเลขทรัพยากรi00142328
บาร์โค้ด1000130163
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 800-899
วันที่นำเข้า22 ก.ค. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม0