เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058626
หมายเลขทรัพยากรi00142218
บาร์โค้ด1000130138
ฉบับ3
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 300-399
วันที่นำเข้า11 ก.ค. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม1