เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00059793
หมายเลขทรัพยากรi00142267
บาร์โค้ด1000130129
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 400-499
วันที่นำเข้า17 ก.ค. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม7