เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00059735
หมายเลขทรัพยากรi00142191
บาร์โค้ด1000130109
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 3 หนังสือต่างประเทศ
วันที่นำเข้า10 ก.ค. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม1