เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00059899
หมายเลขทรัพยากรi00142402
บาร์โค้ด1000130082
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 ห้องแนะนำหนังสือใหม่
วันที่นำเข้า25 ก.ค. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม1