เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00059910
หมายเลขทรัพยากรi00142416
บาร์โค้ด1000130080
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 600-699
วันที่นำเข้า31 ก.ค. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม1