เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00059875
หมายเลขทรัพยากรi00142340
บาร์โค้ด1000130077
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 ห้องแนะนำหนังสือใหม่
วันที่นำเข้า23 ก.ค. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม2