เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058881
หมายเลขทรัพยากรi00142027
บาร์โค้ด1000130028
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 300-399
วันที่นำเข้า26 มิ.ย. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม0