เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00059838
หมายเลขทรัพยากรi00142318
บาร์โค้ด1000129977
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 000-099
วันที่นำเข้า20 ก.ค. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม0