เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058792
หมายเลขทรัพยากรi00138152
บาร์โค้ด1000129967
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 300-399
วันที่นำเข้า19 ต.ค. 2560
จำนวนครั้งที่ยืม1