เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00059846
หมายเลขทรัพยากรi00142323
บาร์โค้ด1000129908
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 ห้องแนะนำหนังสือใหม่
วันที่นำเข้า20 ก.ค. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม0