เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00059903
หมายเลขทรัพยากรi00142407
บาร์โค้ด1000129903
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 400-499
วันที่นำเข้า26 ก.ค. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม1