เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058914
หมายเลขทรัพยากรi00139465
บาร์โค้ด1000129865
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 300-399
วันที่นำเข้า22 พ.ย. 2560
จำนวนครั้งที่ยืม0