เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00059375
หมายเลขทรัพยากรi00141053
บาร์โค้ด1000129835
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 000-099
วันที่นำเข้า12 มี.ค. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม0