เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058760
หมายเลขทรัพยากรi00137983
บาร์โค้ด1000129812
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 100-199
วันที่นำเข้า16 ต.ค. 2560
จำนวนครั้งที่ยืม1