เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00059341
หมายเลขทรัพยากรi00140935
บาร์โค้ด1000129793
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 400-499
วันที่นำเข้า28 ก.พ. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม1