เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00059347
หมายเลขทรัพยากรi00140966
บาร์โค้ด1000129760
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 400-499
วันที่นำเข้า5 มี.ค. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม2