เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058202
หมายเลขทรัพยากรi00137899
บาร์โค้ด1000129719
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 400-499
วันที่นำเข้า12 ต.ค. 2560
จำนวนครั้งที่ยืม17