เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058776
หมายเลขทรัพยากรi00138016
บาร์โค้ด1000129689
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 900-999
วันที่นำเข้า18 ต.ค. 2560
จำนวนครั้งที่ยืม1