เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057205
หมายเลขทรัพยากรi00140931
บาร์โค้ด1000129652
ฉบับ4
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 300-399
วันที่นำเข้า28 ก.พ. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม5