เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058702
หมายเลขทรัพยากรi00137900
บาร์โค้ด1000129645
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 3 ห้องกฎหมาย
วันที่นำเข้า12 ต.ค. 2560
จำนวนครั้งที่ยืม0