เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00059264
หมายเลขทรัพยากรi00140516
บาร์โค้ด1000129637
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 000-099
วันที่นำเข้า16 ก.พ. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม4