เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00059096
หมายเลขทรัพยากรi00140066
บาร์โค้ด1000129616
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 3 ห้องกฎหมาย
วันที่นำเข้า16 ม.ค. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม1