เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00059208
หมายเลขทรัพยากรi00140325
บาร์โค้ด1000129542
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 600-699
วันที่นำเข้า1 ก.พ. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม0